Wetswijzigingen Pensioen eigen beheer uitgesteld!

03 januari 2017 - Gijs van Stiphout

Vlak voor het kerstreces heeft de eerste Kamer gestemd over een reeks fiscale maatregelen die met Prinsjesdag bekend zijn gemaakt. Grote verrassing is dat de stemming over de wetswijzigingen op pensioenvlak op het allerlaatste moment – op verzoek van staatssecretaris Wiebes zelf ! – is uitgesteld tot nader te bepalen datum.

Reden voor dit uitstel was dat vanuit de adviespraktijk geluiden kwamen dat Wiebes een enorme misser zou begaan omdat hij de gevolgen van zijn eigen plannen niet goed had overzien. Het zou dan volgens sommige adviseurs gaan om een miljarden tegenvaller i.p.v. de door Wiebes begrote miljarden opbrengst. Andere adviseurs spreken overigens over een ‘storm in een glas water’ maar hoe dan ook is Wiebes dusdanig onzeker geworden dat hij e.e.a. eerst nader wil gaan onderzoeken. In de tussentijd bereidt hij een aanpassing van het wetsvoorstel (een zogenaamde ‘novelle’) voor met een gewijzigde ingangsdatum. Deze aanpassing zal eerst door de Tweede Kamer moeten worden aangenomen voordat de Eerste Kamer hierover kan stemmen.

Voor een ieder die zich had voorbereid om zo snel mogelijk in 2017 gebruik te maken van de afkoopvariant of omzetting in de spaarvariant betekent dit dat nog even geduld betracht moet worden. Ook heeft dit uitstel tot gevolg dat het eerder aangekondigde verplicht stopzetten van de opbouw per 31-12-2016 niet meer van toepassing is. De oude wet is thans immers nog gewoon van toepassing.

Voor alle duidelijkheid: Alle signalen wijzen nog steeds erop dat de uiteindelijke wetswijziging er uiteindelijk ‘gewoon’ gaat komen. Maar inmiddels is ook gebleken dat haastige spoed ook hier niet goed blijkt te zijn, zeker niet in een complex dossier als pensioen eigen beheer.  Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen!

Tot slot: Naast de veel besproken maatregelen m.b.t. het uit-faseren van het pensioen waren in het Wetsvoorstel ook nog andere pensioenmaatregelen aangekondigd. Het gaat hier om het vervallen van het doorwerkvereiste en afschaffen 100%-grens ouderdomspensioen welke eisen voorheen het uitstel van pensioen in de weg konden zitten. Deze  maatregelen zijn door het uitstel ook nog niet in werking getreden. Hierover heeft de Staatssecretaris echter aangekondigd dat deze maatregelen (sowieso) met terugwerkende kracht tot begin 2017 worden ingevoerd.

< Terug naar overzichtGijs

Gijs van Stiphout

High-Tech, Non-profit, Familiebedrijven, Hippische ondernemers, Food & Retail, Bouw & vastgoed

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord