Geen btw-aftrek op advieskosten ter zake van aandelenverkoop

04 februari 2017 - Thomas Neijzen

Geen btw-aftrek op advieskosten ter zake van aandelenverkoop

Bij een aandelenverkoop maken veel ondernemers gebruik van externe adviesdiensten. De ondernemer wordt begeleid in de zoektocht naar een potentiële koper, de onderhandelingen in het kader van de aandelenprijs en de afronding van de aandelenoverdracht. Maar heeft de ondernemer wel recht op btw-aftrek ter zake van dergelijke adviesdiensten? Op 17 januari 2017 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat de ondernemer de btw ter zake van dergelijke adviesdiensten niet altijd in aftrek kan brengen. Wij lichten deze uitspraak graag nader toe.

Wat is de casus?

X B.V. (hierna: X) houdt 50% van de aandelen van dochteronderneming Y B.V. (hierna: Y). De activiteiten van X bestaan uit het (tegen vergoeding) verrichten van btw-belaste managementdiensten aan Y. Deze managementactiviteiten zijn vastgelegd in een overeenkomst. In 2013 verkoopt X haar aandelenpakket (tezamen met het overige 50%-aandelenbelang). In het kader van deze aandelenverkoop maakt X gebruik van door Z B.V. (hierna: Z) verrichte adviesdiensten. X brengt de door Z in rekening gebrachte btw volledig in aftrek. In geschil is of X dit btw-aftrekrecht heeft.

Wat is in geschil?

Het geschil spitst zich toe op de vraag of de aan X verrichte adviesdiensten rechtstreeks en onmiddellijk samenhangen met de (btw-vrijgestelde) aandelenverkoop. Alsdan bestaat er namelijk geen recht op btw-aftrek. Belanghebbende meent echter dat de advieskosten kunnen worden aangemerkt als algemene kosten. In dat geval moet er een samenhang met zowel de btw-vrijgestelde aandelenverkoop als de btw-belaste managementactiviteiten bestaan. Volgens X is hiervan sprake, omdat de aandelenverkoop een belangrijk onderdeel vormt van de (btw-belaste) managementactiviteiten. Zodoende heeft X wel (een gedeeltelijk) recht op btw-aftrek.

Wat oordeelt het Hof?

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt echter dat X geen recht op btw-aftrek heeft. Volgens het Hof blijkt uit de overeenkomst die X en Z hebben gesloten namelijk dat de diensten van Z een rechtstreeks en onmiddellijk verband houden met de btw-vrijgestelde aandelenverkoop. Het Hof wijst hierbij op de beschrijving van de werkzaamheden die Z in de overeenkomst onderscheidt. Deze wijzen uit dat Z zich heeft gecommitteerd aan het voorbereiden en analyseren van de verkoop, het identificeren, onderzoeken en benaderen van potentiële kopers, de begeleiding van de verkooponderhandelingen en de definitieve afronding van de verkoop. X heeft daarnaast niet aannemelijk gemaakt dat de ingekochte diensten ook zijn ingekocht in het kader van de btw-belaste managementactiviteiten. Het Hof komt tot dit oordeel mede gelet op de (wan)verhouding tussen de hoogte van de managementvergoeding en de in rekening gebrachte adviesdiensten. Het recht op btw-aftrek ter zake van de aandelenverkoop is zodoende uitgesloten.

Wat kunt u doen?

Het arrest maakt duidelijk dat betaalde btw in het kader van een aandelenverkoop niet altijd voor aftrek in aanmerking komt. Het feit dat de ondernemer (naast de aandelenverkoop) enkel btw-belaste prestaties (heeft) verricht is hierbij niet relevant. Het arrest betekent ons inziens echter niet dat de btw op dergelijke advieskosten nimmer in aftrek kan worden gebracht. Wij zien voldoende aanknopingspunten om te voorkomen dat u als ondernemer wordt beperkt in uw recht op btw-aftrek. Een tijdige en correcte invulling van alle feiten en omstandigheden (zowel in het kader van de managementactiviteiten als bij de adviesdiensten) is van doorslaggevend belang.

Bent u betrokken bij een aandelenverkoop en wilt u meer weten over de gevolgen in uw specifieke situatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij de optimalisatie van uw btw-positie.

< Terug naar overzichtThomas

Thomas Neijzen

Non-profit

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord