Blog

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'
Verhuur van garageboxen is (toch) een btw-belaste verhuur

Verhuur van garageboxen is (toch) een btw-belaste verhuur

16 februari 2017 - Thomas Neijzen

De verhuur van garageboxen, die naar aard en inrichting zijn bestemd voor het parkeren van voortuigen is een btw-belaste prestatie. De Hoge Raad komt hiermee tot een ander oordeel dan de eerdere uitspraak van het Hof.

Govers Newsalert FDI Growth in the Netherlands

Govers Newsalert FDI Growth in the Netherlands

06 februari 2017 -

The amount of foreign direct investment (FDI) attracted by the Netherlands is outperforming the global avarage by over six times, according to a new study by UHY, the international accounting and consultancy network.

Geen btw-aftrek op advieskosten ter zake van aandelenverkoop

Geen btw-aftrek op advieskosten ter zake van aandelenverkoop

04 februari 2017 - Thomas Neijzen

Bij een aandelenverkoop maken veel ondernemers gebruik van externe adviesdiensten. Onlangs heeft het Hof geoordeeld dat ondernemers de btw ter zake van dergelijke adviesdiensten niet altijd in aftrek kunnen brengen. Wij lichten deze uitspraak graag nader toe.

Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer - Staatssecretaris Wiebes publiceert aanpassing wetsvoorstel

Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer - Staatssecretaris Wiebes publiceert aanpassing wetsvoorstel

25 januari 2017 - Gijs van Stiphout

Vlak voor het kerstreces werd de stemming in de eerste Kamer op het allerlaatste moment uitgesteld. Inmiddels is Wiebes tot de conclusie gekomen dat dit eigenlijk niet nodig was. Het wetsvoorstel is uiteindelijk met een paar kleine aanpassingen doorgezet.

Wetswijzigingen Pensioen eigen beheer uitgesteld!

Wetswijzigingen Pensioen eigen beheer uitgesteld!

03 januari 2017 - Gijs van Stiphout

De stemming over de wetswijzigingen op pensioenvlak is op het allerlaatste moment – op verzoek van staatssecretaris Wiebes zelf ! – uitgesteld tot nader te bepalen datum.

Belastingplan 2017: wijzigingen belastingheffing vermogen

Belastingplan 2017: wijzigingen belastingheffing vermogen

27 december 2016 - Manon Verboeket

Het belastingplan 2017 is aangenomen. Hierbij een kort overzicht van de wijzigingen voor de belastingheffing over uw vermogen per 1 januari 2017.

Belastingplan 2017: wijzigingen BTW

Belastingplan 2017: wijzigingen BTW

27 december 2016 - Thomas Neijzen

Het belastingplan 2017 is aangenomen. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor de omzetbelasting (btw)

Belastingplan 2017: wijzigingen loonbelasting

Belastingplan 2017: wijzigingen loonbelasting

27 december 2016 - Manfred Maas

Het belastingplan 2017 is aangenomen. Hierbij een kort overzicht van een aantal wijzigingen voor de loonbelasting.  

Belastingplan 2017: wijzigingen automobilist

Belastingplan 2017: wijzigingen automobilist

27 december 2016 - Patrick van Hoof

Het belastingplan 2017 is aangenomen. Hierbij een kort overzicht van de wijzigingen voor autorijders.

Voorstel Europese Commissie voor nieuwe btw-regels bij verkopen via webshops

Voorstel Europese Commissie voor nieuwe btw-regels bij verkopen via webshops

16 december 2016 - Melanie Tielemans

Op 1 december jl.  heeft de Europese Commissie enkele voorstellen ingediend om de btw-regels bij verkopen via webshops gemakkelijker te maken. Hierbij een korte toelichting.

Prijzengeld

Prijzengeld

01 december 2016 - Melanie Tielemans

Gewonnen prijzengeld is niet altijd belast met btw. Op 10 november 2016 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat geen btw over het prijzengeld is verschuldigd bij deelname aan wedstrijden. Over eventueel ontvangen startgeld is nog steeds btw verschuldigd.  

Eindejaarstips algemeen 2016

Eindejaarstips algemeen 2016

30 november 2016 - Manon Verboeket

Het jaar is bijna voorbij. In dit artikel gaan we in op een aantal eindejaarstips die van toepassing (kunnen) zijn voor alle belastingplichtigen.

Eindejaarstips woningeigenaren 2016

Eindejaarstips woningeigenaren 2016

30 november 2016 - Manfred Maas

Woningeigenaren kunnen op diverse manieren inkomstenbelasting besparen. Zo kan het slim zijn om een kleine eigenwoning schuld vervroegd af te lossen of om juist hypotheekrente vooruit te betalen. Lees er alles over in ons eindejaars blog voor woningeigenaren.

Eindejaarstips voor de ondernemer / DGA 2016

Eindejaarstips voor de ondernemer / DGA 2016

30 november 2016 - Manfred Maas

Tegen het einde van het jaar hebt u als ondernemer nog de kans om na te denken over het benutten van fiscale faciliteiten of om juist mogelijke nadelige fiscale gevolgen te voorkomen. In dit blog artikel gaan we in op een aantal aandachtspunten voor de ondernemer / DGA. 

Let op juiste sectorindeling

Let op juiste sectorindeling

30 november 2016 - Manfred Maas

De Belastingdienst controleert sinds kort actief of uw sectorindeling nog wel juist is.

Regeling aanwijzing DGA per 2016

Regeling aanwijzing DGA per 2016

30 november 2016 - Manfred Maas

Met ingang van 2016 geldt een nieuwe regeling voor het aanwijzen van een DGA als verplicht verzekerde voor de werknemersverzekeringen.

Handhaving Wet DBA uitgesteld naar 1 januari 2018

Handhaving Wet DBA uitgesteld naar 1 januari 2018

22 november 2016 - Thomas Neijzen

Staatssecretaris Wiebes heeft de implementatietermijn van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) verlengd tot 1 januari 2018. Daarnaast geeft hij toe dat de veranderingen die het kabinet op de arbeidsmarkt heeft ingezet, tot ongewenste en onbedoelde neveneffecten leiden. Wij lichten deze ontwikkeling graag nader toe.

Einde pensioen eigen beheer  -   Adviespraktijk krijgt 3 maanden extra tijd

Einde pensioen eigen beheer - Adviespraktijk krijgt 3 maanden extra tijd

11 november 2016 - Gijs van Stiphout

De termijn om de pensioenopbouw stop te zetten, en andere noodzakelijke maatregelen te treffen, is verlengd tot 1 april 2017. Daarbij dienen echter de nodige kanttekeningen te worden geplaatst.

WBSO 2017: aanvragen vanaf 31 oktober 2016

WBSO 2017: aanvragen vanaf 31 oktober 2016

31 oktober 2016 - Manon Verboeket

Vanaf maandag 31 oktober 2016 is het mogelijk om WBSO aan te vragen voor het jaar 2017. Hierbij een overzicht van de belangrijkste deadlines.

Europese ontwerprichtlijn: afdwingen harmonisatie belastingheffing

Europese ontwerprichtlijn: afdwingen harmonisatie belastingheffing

31 oktober 2016 - Mark Meulenbroeks

Al bijna twintig jaar wordt erover gepraat en het is nog nooit gelukt. Toch deed de Europese Commissie vorige week dinsdag een nieuwe poging om schadelijke belastingconcurrentie tussen EU-lidstaten te beperken en van multinationals nette belastingbetalers te maken