ONTBIJTLEZING: "INNOVATIE": Hoe smart is uw bedrijf ?

21 juni 2017

Onze regio, Brainport Eindhoven, bruist van de innovatie. Uw bedrijf is gevestigd in één van de meest innovatieve, technologische topregio’s van de wereld. Een regio die zich kenmerkt door een keten van toeleveranciers en een hoge mate van automatisering en robotisering. Innovatie is een breed begrip.
In de ontbijtlezing op woensdag 21 juni a.s. zal Govers “innovatie” vanuit diverse invalshoeken belichten.

Tijdens de lezing zal Paul Mencke op een luchtige toon ingaan op het belang van innovatie, zowel voor het bedrijfsleven in het algemeen, als voor individuele bedrijven in het bijzonder. Daarbij komen zaken aan de orde als verhoging van de arbeidsproductiviteit, creatieve destructie en business model generation.

Vervolgens zal Harm Kolen de fiscale kansen belichten voor bedrijven die zelf nieuwe technologische producten en diensten ontwikkelen of aan procesinnovatie doen. Harm gaat in op laatste stand van zaken met betrekking tot WBSO en de innovatiebox en deelt met u zijn positieve ervaringen met de belastingdienst.    

Heico Sandee van Smart Robotics geeft tot slot een kijkje in zijn bedrijf. Smart Robotics houdt zich bezig met de ontwikkeling, verkoop en verhuur van slimme intelligente robots die de arbeidsproductiviteit verhogen. Met welke uitdagingen op technisch en financieel gebied wordt Smart Robotics zoal geconfronteerd ? Heico gaat in op onderwerpen zoals business- en verdienmodellen, samenwerking en marktbewerking, cash management en financiering.    

Meld je gratis aan