Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'
Wetsvoorstel afschaffing landbouwregeling ingepland

Wetsvoorstel afschaffing landbouwregeling ingepland

23 maart 2017 -

Wetsvoorstel afschaffing landbouwregeling ingepland De landbouwregeling zorgt ervoor dat landbouwers (op hippisch gebied onder andere fokkerijen en opfokbedrijven) gebruik maken van een vereenvoudigde regeling voor de BTW. In de Miljoenennota 2017 is het beleidsvoornemen gepresenteerd om de landbouwregeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Het wetsvoorstel ‘afschaffing landbouwforfait in de wet op de omzetbelasting’ wordt in juni 2017 behandeld.