Fiscaal advies en belastingaangifte

Ieder jaar vinden wijzigingen plaats in de fiscale wetgeving die van invloed kunnen zijn op uw fiscale positie. Of het nu uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betreft of de aangifte dividendbelasting of erfbelasting, wij weten raad!

Onze toegevoegde waarde

Wilt u graag weten hoe u de belastingregels kunt toepassen om maximaal gebruik te maken van eventuele fiscale voordelen? Twijfelt u of een wijziging gevolgen heeft voor uw aangifte of raakt u de weg kwijt in de wirwar van regels? Wij verzorgen graag voor u de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting .

Tevens controleren wij uw belastingaanslagen en beschikkingen. Bij een verschil van inzicht met de belastingdienst over een in de belastingaangifte ingenomen standpunt kunnen we daardoor tijdig bezwaar maken. Waar nodig kunnen wij eveneens de beroepsprocedure voor u voeren.

Fiscaal advies

Met goede fiscale adviezen kunt u veel geld besparen. Of het nou zakelijk is of voor uw privésituatie. Natuurlijk begint het met op de hoogte zijn van de fiscale regels. Een belastingadviseur kan u daarbij verder helpen. Onze professionals zijn betrokken bij onder andere:

 • Specifieke begeleiding startende ondernemers
 • Ondernemersvraagstukken en begeleiding particulieren op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting
 • Vraagstukken omtrent de btw, overdrachtsbelasting en loonheffingen
 • Fiscale begeleiding non-profit organisaties
 • Fiscale begeleiding innovatieve ideeën (denk hierbij aan de WBSO, innovatiebox, RDA, VAMIL, MIA, EIA, etc.)
 • Vermogensplanning en vermogensstructurering
 • Estate planning: vraagstukken omtrent schenking en overlijden alsmede overdracht van vermogen naar volgende generatie, maar ook vraagstukken omtrent ANBI-regelgeving
 • Pensioenvraagstukken
 • Begeleiden vastgoedtransacties
 • Bezwaar- en beroepsprocedures
 • Aanverwante juridische en financieringsvraagstukken

Internationaal

Internationaal zakendoen is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Dat geldt ook voor het optimaliseren van de (fiscale) structuur van uw onderneming en het benutten van de mogelijkheden die er zijn. Wij hebben ervaring met internationale belastingwetgeving en zonodig kunnen wij de hulp inroepen van onze collega's uit het UHY samenwerkingsverband.

Bas Pijnaker

Bas Pijnaker

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord

Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

IMPLEMENTATION OF THE UBO-REGISTER IN THE NETHERLANDS

04 mei 2017

On March 31, 2017 the Dutch draft legislative proposal on the implementation of the ‘UBO-register’ has been presented for consultation. The UBO-register will include information on the ultimate beneficial owners (“UBOs”) of – both small and big – companies and...

Wet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer eindelijk in werking getreden

05 april 2017

De uitfasering van pensioen in eigen beheer (PEB) is op 1 april 2017 definitief van kracht geworden. Pensioenopbouw in de eigen B.V. wordt daarmee definitief afgeschaf. Dit biedt kansen op fiscale voordelen en een meer flexibele aanwending van (voormalig) pensioenkapitaal.

Wetsvoorstel afschaffing landbouwregeling ingepland

23 maart 2017

Wetsvoorstel afschaffing landbouwregeling ingepland De landbouwregeling zorgt ervoor dat landbouwers (op hippisch gebied onder andere fokkerijen en opfokbedrijven) gebruik maken van een vereenvoudigde regeling voor de BTW. In de Miljoenennota 2017 is het beleidsvoornemen gepresenteerd om...

Meer artikelen