Bedrijfsopvolging

Iedere ondernemer krijgt normaal gesproken minimaal éénmaal in zijn of haar ondernemerscarrière te maken met het vraagstuk over de bedrijfsopvolging. Hetzij binnnen de familie, hetzij door uw onderneming te verkopen aan een derde.

Uw bedrijf overdragen; makkelijk is anders

In veel gevallen gaat bedrijfsopvolging gepaard met emoties. U neemt het besluit dat het tijd wordt om uw onderneming, waar u jarenlang aan gebouwd heeft en hard voor heeft gewerkt, over te dragen. Of het binnen de familie blijft of niet, afscheid nemen van uw bedrijf en uw medewerkers dient zorgvuldig te gebeuren. U wilt er zeker van zijn dat u uw onderneming in goede handen achterlaat. Wij begrijpen dat met onze jarenlange ervaring als geen ander. Onze adviseurs helpen u en uw familie om dit proces zo goed en zo tijdig mogelijk te begeleiden.

Soms komt het voor dat opvolging vanuit de familie niet mogelijk of zakelijk gezien niet wenselijk is. Externe opvolging of opvolging vanuit het management kan dan tot de oplossingen behoren. Govers zal u bijstaan om met u zorg te dragen voor een goede voortzetting van uw onderneming.

Een goed onderbouwde waardering

Als u van plan bent uw onderneming over te dragen aan een nieuwe generatie binnen uw familie, dan bestaat er een mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde "bedrijfsopvolgingsfaciliteit" (de BOF). Op grond van deze faciliteit zijn er ruime mogelijkheden om zonder schenkings- of successierecht uw onderneming over te dragen aan de jongere generatie. Daarvoor moet u (onder andere) wel overeenstemming bereiken met de Belastingdienst over de waarde van de onderneming.

Ook als u uw onderneming over wilt dragen aan een externe partij, is het natuurlijk van belang dat u een goed beeld heeft van de waarde van uw onderneming en dat we u desgewenst kunnen begeleiden in het gehele verkooptraject. Samen met onze eigen adviseurs kunnen onze collega's van De Beemd Corporate Finance u van dienst zijn bij het verkoopklaar maken van uw onderneming, het verzorgen van een goed onderbouwd waarderingsrapport, voor u zoeken naar een geschikte overnamepartij en u begeleiden in de onderhandelingen met een eventuele koper.

Bas  Pijnaker

Bas Pijnaker

Stel uw vraag U ontvangt binnen 24u antwoord

Actualiteiten

'Kennis is pas nuttig als je hem deelt'

Reparatie bedrijfsopvolgingsregeling in belastingplan 2017

08 juli 2016

Een recente uitspraak van de Hoge Raad bood kansen voor een verruiming van de bedrijfsopvolgingsregeling (hierna: BOR). Het kabinet heeft echter aangekondigd dat zij op Prinsjesdag een wetsvoorstel zal indienen waarmee de verruiming wordt ‘gerepareerd’. 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook van toepassing bij Vastgoed BV?

29 mei 2015

Indien u de aandelen in uw BV schenkt of indien de aandelen bij overlijden overgaan op uw erfgenamen is in beginsel inkomstenbelasting en erfbelasting verschuldigd. Op 12 mei jl. heeft Hof Arnhem tegen de algemene gedragslijn van de Belastingdienst in geoordeeld dat voor een vastgoed BV...

Meer artikelen